ททท.เร่งสร้างแหล่งท่องเที่ยววิถีคลองดึงคนเที่ยว

  • 0 Replies
  • 88 Views
*

kaidee20

  • *****
  • 2172
    • View Profile
น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ในปี 63 ททท.จะหาทางส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีคลองในภาคกลางก่อน โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) ซึ่งปัจจุบันหลายพื้นที่มีความเหมาะสมที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ได้ ยิ่งปัจจุบันนี้การท่องเที่ยวของไทยกำลังเจอผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 จึงเป็นโอกาสเหมาะที่จะต้องหันมาพัฒนา ซ่อมแซม หรือสร้างแหล่งท่องเที่ยวในประเทศเพิ่ม เพราะเมื่อสถานการณ์ต่างๆ เริ่มคลี่คลายแล้ว ประเทศไทยจะได้มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ช่วยดึงดูดรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น

“ในช่วงของการซ่อม สร้างการท่องเที่ยวไทยตอนนี้เป็นโอกาสเหมาะที่สุดที่จะต้องพัฒนาสินค้าใหม่ทาการท่องเที่ยว ซึ่งการท่องเที่ยววิถีคลองก็เป็นหนึ่งในสินค้าหลักที่ททท.กำลังส่งเสริม โดยในพื้นที่กทม. ตอนนี้ไมอบหมายให้ททท.สำนักงานกทม. ได้หารือกับกทม.เจ้าของพื้นที่เร่งมือพัฒนา และจัดเส้นทางท่องเที่ยวตามคลองต่างๆ อย่างเช่น ในคลองโอ่งอ่างที่มีการปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีสตรีทอาร์ต และทางเดินเป็นวอร์คกิ้งสตรีท สามารถดึงดูดให้คนมาเที่ยวได้ ซึ่งการพัฒนาในรูปแบบนี้จะทำอย่างต่อเนื่องในคลองอื่นๆ รอบกทม. และจากนี้อาจเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวของมาร่วมกันพัฒนา ก่อนจัดทำเป็นหนึ่งในเส้นทางท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องมาชมให้ได้ในกทม.”

อย่างไรก็ตามในแนวทางการพัฒนาเบื้องต้น ททท.จะคัดเลือกคลองที่มีศักยภาพ และสามารถนำมาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เริ่มจากคลองในพื้นที่กทม. กว่า 10 แห่ง เช่น คลองแสนแสบ คลองลาดพร้าว ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีคลอง ส่วนในพื้นที่ภาคกลางก็ยังมีคลองหลายแห่ง เช่น คลองบางสายในแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ที่สามารถทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัด หรือแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ก่อนจะขยายไปยังเส้นทางอื่นๆ เพิ่มเติมต่อไปpaidoo ไปดู เว็บท่องเที่ยวข้อมูลเยอะมากๆ